Wartość koszyka : 0.00 PLN Ilość produktów : 0 szt.KONTAKT  tel : 601 869 771 e-mail: afyon@interia.pl
 

Regulamin

 

 
Właścicielem i Administratorem Sklepu Internetowego afyon.pl jest
 
Afyon Wojciech Żurawski
 
35-242 Rzeszów
ul. Jasna 5
Legitymujący się numerem NIP 8191530597
 
Sklep znajdujący się pod adresem afyon.pl prowadzony jest przez firmę Afyon Wojciech Żurawski.
 
 
 
WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW
 
 
• Sklep internetowy www.afyon.pl służy do dokonywania zakupów za pośrednictwem sieci Internet.
 
• Do zakupów w sklepie internetowym Afyon Wojciech Żurawski upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 
• Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.
 
• Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie poprawnych danych adresowych oraz numeru telefonu i adresu e-mail Zamawiającego.
 
• Przyjęcie przez sklep internetowy Afyon Wojciech Żurawski każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową lub telefoniczną Afyon Wojciech Żurawski nie odpowiada za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi od niej, np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi, itp.
 
• Wysyłając ze sklepu internetowego zamówienie Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią jego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu firma Afyon Wojciech Żurawski jest uprawniona do unieważnienia złożonego zamówienia.
 
• Sklep internetowy afyon.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta rozpatrywane będą pierwszego dnia roboczego następującego po tych dniach.
 
• Afyon Wojciech Żurawski zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub nie pełnie wypełnionych formularzy zamówienia oraz gdy produkt został wycofany z produkcji przez producenta lub czas oczekiwania na realizacje zamówienia jest znaczny.
 
• Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować.
 
• Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowymafyon.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 
• Afyon Wojciech Żurawski zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym. W przypadku potwierdzonego zamówienia Afyon Wojciech Żurawski zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana za nie zawartą. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone.
 
• Sklep internetowy afyon.pl wystawia dokument sprzedaży: domyślnie paragon lub na życzenie Klienta fakturę VAT. W formularzu zamówienia należy podać dokładne dane odbiorcy konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT. Złożenie zamówienia upoważnienia Afyon Wojciech Żurawski do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.
 
• Płatność za zamówiony towar pobierana jest w przedpłacie na konto bankowe Afyon Wojciech Żurawski przed wysłaniem przesyłki lub przy odbiorze przesyłki do rąk pracownika firmy ją doręczającej.
 
 
 
 
CENY WYSYŁKI
 
Do każdego zakupionego towaru, niezależnie od ceny, należy doliczyć koszty wysyłki.
 
Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS. Zamówienia realizujemy wyłącznie na terenie Polski.
 
KURIER GLS POBRANIE - 25 ZŁ
 
KURIER GLS PRZELEW - 15 ZŁ
 
WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ:
 
• Wszelkie regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach firmy kurierskiej GLS 
 
 
 
 
ZASADY REKLAMACJI
 
 
1) Prosimy o sprawdzenie dostarczonego towaru przy odbiorze.
 
W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego oraz pozostawienia Państwu jego kopii (ważne, żeby nastąpiło to w dniu dostawy), oraz o niezwłoczne poinformowanie sklepu afyon.pl w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.
 
W przypadku trudności ze sprawdzeniem towaru lub odmowy spisania protokołu szkodowego przez kuriera, prosimy o spisanie danych osobowych pracownika firmy przewozowej – imienia, nazwiska oraz nr telefonu – i niezwłoczne przekazanie tej informacji właścicielom sklepu www.afyon.pl
 
2) Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jakościowej jest potwierdzenie zakupu towaru w sklepie afyon.pl Identyfikacji Kupującego dokonujemy na podstawie numeru zamówienia lub faktury VAT bądź paragonu.
 
W przypadku niezgodności zakupionego towaru z umową:
 
Klient ma możliwość reklamowania towaru u sprzedawcy jakim jest sklep afyon.pl. Taką reklamację należy zgłosić pisemnie i przesłać ją poprzez e-mail na adres reklamacje@afyon.pl lub drogą pocztową na adres firmy Afyon Wojciech Żurawski
 
3) Reklamację należy zgłosić w miejscu zakupu towaru, czyli w sklepie afyon.pl, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 
Pracownicy niezwłocznie (w terminie 2 dni roboczych) skontaktują się z Państwem i poinformują o procedurze reklamacyjnej. Decyzja co do uznania bądź nieuznania reklamacji zostanie podjęta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wpłynięcia reklamacji.
 
4) W przypadku uznania reklamacji jakościowej lub stwierdzenia niezgodności towaru z umową wymiana zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w sklepie afyon.pl W przypadku braku dostępności towaru na wymianę sklep afyon.pl zobowiązuje się do zwrotu środków pieniężnych za uznane w procesie reklamacji towary.
 
5) Koszty transportu towaru do/z reklamacji
 
Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany produkt na swój koszt, pod adres siedziby firmy Afyon Wojciech Żurawski. W przypadku uznania reklamacji jakościowej sklep internetowy zwróci środki pieniężne za usługę transportową, po przedstawieniu przez Klienta stosownych dokumentów, potwierdzających jej cenę.
 
W przypadku, gdy reklamacja jakościowa zostanie uznana Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z usługą transportową. Koszty transportu pozostają po stronie sklepu internetowego.
 
W przypadku, gdy reklamacja jakościowa zostanie oddalona koszty transportu pokrywa Klient
 
 
 
 
ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW
 
 
Zwrotu towaru może dokonać Konsument zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DZ. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z zamówionego towaru Konsument ma prawo odesłać przesyłkę w terminie 10 dni od jej otrzymania. Do przesyłki należy dołączyć Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy oraz oryginalny paragon lub kserokopie faktury Vat.
 
Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Zwrot należności nastąpi w ciągu 14 dni drogą przelewu bankowego na wskazane przez zamawiającego konto lub przekazem pocztowym na wskazany na zamówieniu adres.
 
 
 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
Afyon Wojciech Żurawski zastrzega sobie prawo do:
 
• zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
 
niezrealizowania złożonego zamówienia,
 
• wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,
 
• wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
 
• przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego
 
• realizacji dużych zamówień w osobnych partiach.
 
Wypełnienie arkusza z danymi Klienta równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów marketingowych przez Afyon Wojciech Żurawski . Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Firma Afyon Wojciech Żurawski zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych".
 
Towary mają specyficzne właściwości, które należy uwzględniać dokonując zakupu, zapoznając się z opisem produktu: ,
 
W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.
 
W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail: hurt@afyon.pl
 
 
PayU - Bezpieczne płatności internetowe
Newsletter

Wpisz swój adres poniżej i jako pierwszy otrzymuj informacje o nowościach i promocjach w naszym sklepie.