Wartość koszyka : 0.00 PLN Ilość produktów : 0 szt.KONTAKT  tel : 601 869 771 e-mail: afyon@interia.pl
 

Reklamacje i zwroty

 

ZASADY REKLAMACJI


1) Prosimy o sprawdzenie dostarczonego towaru przy odbiorze.

W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego oraz pozostawienia Państwu jego kopii (ważne, żeby nastąpiło to w dniu dostawy), oraz o niezwłoczne poinformowanie sklepu prodental.com.pl w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.

W przypadku trudności ze sprawdzeniem towaru lub odmowy spisania protokołu szkodowego przez kuriera, prosimy o spisanie danych osobowych pracownika firmy przewozowej – imienia, nazwiska oraz nr telefonu – i niezwłoczne przekazanie tej informacji właścicielom sklepu www.afyon.pl

2) Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jakościowej jest potwierdzenie zakupu towaru w sklepie prodental.com.pl Identyfikacji Kupującego dokonujemy na podstawie numeru zamówienia lub faktury VAT bądź paragonu.

W przypadku niezgodności zakupionego towaru z umową:

Klient ma możliwość reklamowania towaru u sprzedawcy jakim jest sklep prodental.com.pl. Taką reklamację należy zgłosić pisemnie i przesłać ją poprzez e-mail na adres reklamacje@prodental.com.pl lub drogą pocztową na adres firmy Afyon Wojciech Żurawski

3) Reklamację należy zgłosić w miejscu zakupu towaru, czyli w sklepie prodental.com.pl, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Pracownicy niezwłocznie (w terminie 2 dni roboczych) skontaktują się z Państwem i poinformują o procedurze reklamacyjnej. Decyzja co do uznania bądź nieuznania reklamacji zostanie podjęta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wpłynięcia reklamacji.

4) W przypadku uznania reklamacji jakościowej lub stwierdzenia niezgodności towaru z umową wymiana zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w sklepie prodental.com.pl W przypadku braku dostępności towaru na wymianę sklep prodental.com.pl zobowiązuje się do zwrotu środków pieniężnych za uznane w procesie reklamacji towary.

5) Koszty transportu towaru do/z reklamacji

Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany produkt na swój koszt, pod adres siedziby firmy Afyon Wojciech Żurawski. W przypadku uznania reklamacji jakościowej sklep internetowy zwróci środki pieniężne za usługę transportową, po przedstawieniu przez Klienta stosownych dokumentów, potwierdzających jej cenę.

W przypadku, gdy reklamacja jakościowa zostanie uznana Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z usługą transportową. Koszty transportu pozostają po stronie sklepu internetowego.

W przypadku, gdy reklamacja jakościowa zostanie oddalona koszty transportu pokrywa Klient
ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

Zwrotu towaru może dokonać Konsument zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DZ. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z zamówionego towaru Konsument ma prawo odesłać przesyłkę w terminie 10 dni od jej otrzymania. Do przesyłki należy dołączyć Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy oraz oryginalny paragon lub kserokopie faktury Vat.

Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Zwrot należności nastąpi w ciągu 14 dni drogą przelewu bankowego na wskazane przez zamawiającego konto lub przekazem pocztowym na wskazany na zamówieniu adres.

 

 

PayU - Bezpieczne płatności internetowe
Newsletter

Wpisz swój adres poniżej i jako pierwszy otrzymuj informacje o nowościach i promocjach w naszym sklepie.